Een boek is je dagelijkse dosis fantasie
Home » Literaire stroming

Literaire stroming

Neorealisme

Het woord en beeldgebruik dat in de jaren vijftig terug kwam in de poëzie riep uiteraard een reactie op. Hieruit is het neorealisme geboren. Deze dichters vinden dat ook de werkelijkheid kunst is. Er is geen rangorde tussen kunst en niet-kunst. De persoonlijke ervaring van de kunstenaar is niet van belang. Beeldspraak is niet toegestaan. Al deze kenmerken leveren gedichten op die voor veel mensen niet in de categorie gedicht vallen maar het desondanks zijn.


Tijdschriften en auteurs 

Er zijn twee belangrijke tijdschriften in deze tijd. De eerste heet Barbarer en is in handen van Bernlef en K. Schippers. De tweede heet Sivik en is in handen van Armando en Sleutelaar.

Mijn werk en stroming

Mijn werk is nauw verbonden met de beeldende kunst uit de jaren zestig die zelf grotendeels teruggaat op de dadaïstische kunst uit het begin van de twintigste eeuw. Ik probeer op die manier de scheiding tussen kunst en werkelijkheid op te heffen. Verschillende bundels getuigen van mijn binding met het 'nieuwe realisme'. Ik probeer op verschillende manieren de werkelijkheid te verijlen om zo de lezers de mogelijkheid te bieden de dingen opnieuw echt te zien. Ook in ‘Waar was je nou’, waarvoor ik in 2006 de Libris-prijs ontvangen heb, zoek ik steeds deze grens op.

 

Waar was je nou ? :


Zolang als ik me kan herinneren heb ik me verdiept in de spannende en surrealistische (kinder)boeken. Bij mij wordt altijd interesse gewekt wanneer een situatie beschreven wordt die niet in onze werkelijkheid past. Een van de boeken die mij indertijd veel leesplezier heeft bezorgd was Thea Beckmann’s ‘Kruistocht in spijkerbroek’. Hierin maakt een jongen uit de twintigste eeuw een tijdreis naar het Keulen van de 13e eeuw.Het leek mij heel interessant om te kijken in hoeverre een dergelijk onderwerp in de moderne literatuur past. Helaas waren er niet veel boeken beschikbaar waarin deze abstracte vorm van reizen behandeld wordt, toch heb ik er een kunnen vinden…

Andere boeken

Beweegredenen (1982) is een voorbeeld voor de perspectiefwisselingen: de hoofdpersoon wordt verplaatst in de geesten van diverse andere personages. De elfjarige hoofdpersoon van Een liefde in 1947 (1985) komt uit een gezinwaarin de gewoonste dingen raadselachtig worden, met eenvoudige trucs de empirische werkelijkheid op haar kop gezet wordt of met een treffende uitspraak gebeurtenissen of situaties een vreemde gedaante aannemen. (W. Kuipers). Latere romans zijn wat de vertelwijze betreft conventioneler, maar inhoudelijk soms hoogst fantastisch. De zeventigjarige hoofdpersoon van Poeder en wind (1996) slaagt erin weer zevenentwintig te worden. In Zilah (2002) ‘koopt’ een vrouw de Nederlandse taal en voorkomt zo dat de regering het Engels als voertaal invoert en het Nederlands cadeau doet aan de Verenigde Staten (op voorwaarde dat het daar de officiële tweede taal wordt!). En Waar was je nou (2005, Libris Literatuur Prijs) gaat over een man die via foto’s letterlijk door de tijd kan reizen. De reacties op deze romans waren gemengd: veel recensenten hadden ze met plezier gelezen maar vroegen zich ook af waar ze nou eigenlijk over gingen.