Een boek is je dagelijkse dosis fantasie

Inhoud

In ”Waar was je nou” komt hoofdpersoon Ruud op straat te staan. Hij gaat na een nacht met zijn ex-geliefde even wat broodjes halen. Hij heeft geen sleutel bij zich en bij terugkomst blijkt Slim, zijn ex-geliefde, weggegaan. Omdat hij toch bezig was de inboedel van zijn overleden moeder uit te zoeken in het ouderlijk huis, gaat hij daarheen. Wat Ruud, die zelf een fotozaak heeft, bijzonder boeit zijn de foto’s die zijn moeder maakte. Zijn moeder maakte van de meest gewone, nutteloze dingen een foto, iets wat Ruud zelf nooit gedurfd heeft. Bovendien voeren de foto’s Ruud in gedachten terug naar de wereld van vroeger met zijn, door de afstand in tijd, vergulde herinneringen. 

Maar niet alleen in gedachten wordt Ruud teruggevoerd. Nee, waar hij in deze moderne wereld wordt buitengesloten, daar kan hij via de foto binnendringen in de wereld van het verleden. 
Als Erik in het kleine insectenboek van Bomans, treedt hij zijn ”Wollewei” van het verleden binnen. Leert Erik veel over de mensen doordat de dieren hun eigenschappen laten zien, Ruud beleeft vooral de vreugde van de Aha-erlebnis: zo fijn was het. Ook al beleeft hij het verleden met de kennis van de volwassene die zich er steeds van bewust is dat hij uit een latere wereld komt, het levert hem geen nieuw inzicht in het verleden op. Wel weemoed; naar de nogal vreemde relatie met zijn moeders vriendin Chris bijvoorbeeld. Enige erotisch getinte momenten uit zijn herinneringen met Chris beleeft hij zelfs opnieuw.

Dat levert zo veel vreugde op, dat hij graag iets tastbaars uit het verleden wil meenemen naar het heden: de papegaaienbroche van zijn moeder, die Chris ook gedragen heeft. Hij laat daar in het verleden speciaal een replica van maken omdat hij niets aan het verleden mag onttrekken; het moet blijven zoals het was. Maar ondanks dat blijkt het onmogelijk om met de papegaaienbroche de grens naar het ’nu’ over te steken. Blijkbaar mag je wel naar het verleden kijken, maar er niets uit meenemen. 

Dan blijft er maar één weg over: buitengesloten in het heden, vertederd door de roze wolk van het verleden, blijft hij dan maar in vroeger tijden; zijn zus Trudy achterlatend met een foto van hem en Chris aan het strand.